Historia

Vuonna 1929 Pariisin suurimpien hotellien concierget päättivät aloittaa yhteistoiminnan. Näin he voisivat ammatillisesti tukea toisiaan ja palvella asiakkaita entistäkin paremmin.

Niinpä yksitoista ranskalaista congiergea, Ferdinand Gilletin johdolla, perustivat
lokakuun 6. päivä järjestön. Yhdistys tunnetaan tänäkin päivänä nimellä Les Clefs d´Or, kultaiset avaimet. Ranskan lisäksi vanhimmat kansalliset yhdistykset ovat Ruotsissa ja Hollannissa. Hollantilainen, kuten useimmat muutkin paikallisosastot, perustettiin vuonna 1937.

Kansainvälinen yhdistys perustettiin toisen maailman sodan jälkeen. Vuonna 1952 yhdeksän maan edustajat kokoontuivat Cannesiin. Myös kansainvälisen yhdistyksen luomiseen vaikutti suuresti Ferdinand Gillet, jota pidetäänkin järjestön “isänä”.

Ferdinand Gillet, 1950

Nämä yhdeksän maata olivat Belgia, Tanska, Ranska, Saksa, Irlanti, Italia, Sveitsi ja Iso-Britannia. Seuraava kongressi pidettiin Italian San Remossa heti vuonna 1953 ja tällöin myös Ruotsi liittyi mukaan järjestöön. San Remossa sovittiin myös yhdistyksen säännöistä ja tunnuksesta, ristikkäisistä kultaisista avaimista.

Tänä päivänä järjestö toimii nimellä U.I.C.H (Union Internationale les Clefs d’Or) ja siihen kuuluu 39 jäsenmaata. Kattojärjestön päämaja on Pariisissa ja kansainvälisenä puheenjohtajana toimii amerikkalainen Robert Watson.

Vuonna 1980 samanhenkiset portieerit Suomessa perustivat yhdistyksen nimeltään
Suomen Hotelliportieerit – The Golden Keys of Finland ry, joka oli perustettaessaan kansainvälisen järjestön 20. jäsenmaa. Huolimatta pitkästä taipaleestaan välillä hyvinkin tuulisella hotellialalla yhdistys on hyvissä voimissaan ja viettääkin 30 juhlavuottaan vuonna 2010.

YHDISTYKSEN TOIMINTA

Suomessa jäsenistö koostuu vastaanottojen vastuullisissa työtehtävissä olevista aktiivi-, noviisi- ja seniori- jäsenistä sekä lisäksi vastaanoton ulkopuolella toimivista kunnia-, kannatus,- ja liitännäisjäsenistä.

Kansainvälisellä tasolla eri maiden jäsenet kokoontuvat yhteen vuosittain järjestettävään kongressiin, joka antaa mahdollisuuden vuorovaikutukseen kollegoiden kanssa ympäri maailman. Kansainvälisesti yhdistys on jaettu maantieteellisiin alueisiin (zones), jotka pitävät omat vuosittaiset kokouksensa. Suomi kuuluu Scandinavian Zone’en, jonka puheenjohtaja on Sami Joutsenvuo. Puheenjohtajuus kiertää eri pohjoismaiden kesken.

Kansallisella tasolla yhdistys järjestää kuukausittain koulutus-, esitelmä-, sekä tutustumistilaisuuksia yhdessä sidosryhmien kanssa.

Tarkoituksena on kohottaa jäsenten ammattitaitoa ja alan arvostusta sekä luoda toimivia suhteita jäsenten välille. Yhdistys haluaa antaa portieereille tietoa ja välineitä millä he pystyvät palvelemaan asiakkaitaan entistä paremmin. Näin voidaan sekä helpottaa jäsenten työtä että antaa sille lisäarvoa. Tätä kautta pyritään kehittämään asiakkaiden saamaa palvelua ja täten kohottamaan myös hotellien profiilia asiakkaiden silmissä.

VISIO

Tulevaisuudessa Suomen Hotelliportieerit R.Y. haluaa käydä hotellien johtoportaiden kanssa entistä läheisempää kanssakäymistä sekä kohottamaan yhdistyksen arvostusta.
Yhdistys pyrkii myös entistä näkyvämpään toimintaan matkailualalla ja vahvistamaan asemaansa alan sisäisenä vaikuttajana.

Yllä oleva kuva on otettu Helsingissä 17.9.1980 Suomen Hotelliportieerit ry:n perustamiskokouksesta Inter-Continentalissa. Kuvassa vasemmalta lukien ovat Antti Kärki, Rudy de Casseres, Matti Merivirta, Bjarne Nikkilä, Timo Kilpeläinen ja Hannu Brandt.